Velkomen til Foresattportalen


Logg inn med ID-porten for å gjere følgande:

  • Registrere ny søknad
  • Endre søknad
  • Svare på tilbod
  • Endre type plass
  • Seie opp plass
  • Endre kontaktopplysningar

Har du ikkje gyldig norsk fødselsnummer, ta kontakt med Ålesund kommune.

Om du er busett i Ålesund kommune skal du logge inn med ID-porten. Om du bur i annan kommune skal du søke utan å logge inn.