Velkomen til Ålesund kommune sin Oppvekstportal

Logg inn med ID-porten for å gjere følgande:
- Registrere ny søknad
- Endre søknad
- Svare på tilbod
- Endre type plass
- Seie opp plass
- Endre kontaktopplysningar

NB! Det er ikkje mogleg å søkje plass ved SFO skuleåret 2020/2021 på noverande tidspunkt. Meir informasjon kjem.

Har du ikkje gyldig norsk fødselsnummer, ta kontakt med Ålesund kommune.

Skuleinnmelding 1. trinn
Alle barn som skal starte på 1. trinn komande haust skal meldast inn av føresette i denne portalen. Dersom du har fått brev om at ditt barn er reservert plass ved skulen til hausten skal du logge deg inn med ID-porten på denne sida og svare på skuleinnmeldinga. Du vil bli rettleia gjennom prosessen når du har logga deg inn.