Velkommen til foresattportalen i Ålesund kommune!

Ny søknad om plass i barnehage og SFO
For å legge inn ny søknad om plass velger du Søk barnehage her eller Søk SFO her i menyen over.
DU SKAL IKKE LOGGE INN FOR Å SØKE PLASS/OVERFLYTTING,
men du må ha e-post, mobilnummer og fødselsnummer eller D-nummer.
Ved søknad om overflytting, må ny søknad registreres.
Tar du imot ny plass, vil eksisterende tilbud bli slettet.

Søkere til barnehageplass for inneværende barnehageår som ikke får plass nå, vil automatisk ble med videre til opptak for neste barnehageår

I samband med at kommunane Sandøy, Ørskog, Skodje, Haram og Ålesund skal slåast saman til Nye Ålesund kommune frå 01.01.20, vil det kome endringar i vedtekter og prisar frå 01.01.20.
For opptak i barnehage og SFO i 2019,vil Ålesund kommune sine vedtekter for barnehage og SFO gjelde. Det same gjeld for prisar fastsett i Ålesund kommune sitt betalingsregulativ.
Frå 01.01.20 vil den nye kommunen sitt betalingsregulativ gjelde.
For opptak f.o.m. 01.01.20 vil den nye kommunen sine vedtekter gjelde.


Innlogging
Innlogging skjer med ID-porten (MinID, BankID, Buypass, Commfides)
Les mer om ID-porten her:
Informasjon om ID-porten

Du må være innlogget for å:
- endre/slette søknad
- følge saksgangen til søknaden
- svare på tilbud om plass
- si opp eksisterende plass
- søke om endret oppholdstid

Skoleinnmelding
Logg inn for å svare på skoleinnmelding. Informasjon om skoleinnmelding sendes ut på epost eller brev til alle foresatte som har barn som skal starte i første klasse.